Close
Rölativite'den Kuantum'a Evrenin Gerçekliği resmi
Kargo

Rölativite'den Kuantum'a Evrenin Gerçekliği

ISBN/SKU: 978-605-399-378-0

Fiyat: 38,00 TL
Fiyatınız: 28,50 TL
İndirim: % 25
:


İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları bu kitapla birlikte yeni bir diziye başlıyor. Kurulduğu günden bu yana daha çok sosyal bilimler alanında, tarihten ekonomiye siyaset biliminden uluslararası ilişkilere, sosyolojiden psikolojiye, sanata, edebiyat araştırmalarına uzanan geniş bir çerçeve içinde telif ve çeviri eserler yayımlayan yayınevimiz; bundan sonra fen ve doğa bilimleri, teknoloji, mühendislik, popüler bilim vb. alanında da önemli eserleri yayın dünyamıza kazandıracaktır.

20.yüzyıl, fiziksel evrenin gerçekliği anlayışımızda iki büyük devrimi beraberinde getirdi. Rölativite ve kuantum teorisi olarak bilinen bu devrimler, fiziksel gerçekliğin temeline inerek, zaman, mekan ve neden-sonuç ilişkisi gibi kabul görmüş kavramları tamamen değiştirdi. Artık gelinen noktada bilim, evrenin gerçekliğini bu iki büyük teorinin ışığında açıklamaktadır.

Zaman ve mekân evrenin gerçekliğini tanımlamada o denli temel kavramlardır ki, onların içeriğini değiştirmek demek, evren hakkında tüm bildiklerimizi yeni baştan yazmak demektir. İşte rölativite teorisi sayesinde evrenin dokusunu ören, zaman ve mekânın gerçek doğası çözüldü; zamanın büküldüğü, mekânın büzüldüğü, ışığın yere düştüğü, şimdiki an, geçmiş ve gelecek kavramlarının yeniden tanımlandığı hayallerimizi zorlayan fenomenlerle karşılaştık ve evrenin nerden geldiğini, nasıl bir şekle sahip olduğunu ve onu nasıl bir geleceğin beklediğini sorgulamaya başladık. Hatta çok daha ötelere gidip, bilinen evrenin ötesinde paralel evrenlerin varlığını da tartıştık.

Maddenin kalbine, atomların ölçeğine indiğimizde, en büyük fizikçileri dahi “evrenin gerçekliğinin bu kadar tuhaf olması gerçekten mümkün mü?” diye düşündüren ikilemleri; bunların çözümünün ise kuantum teorisi olduğunu keşfettik. Kuantum teorisi bize, madde ve enerjinin temel seviyede bir olasılıklar bütününe bürünmüş olduğunu gösterdi. Doğa yasalarının belirsiz doğasını ve bu belirsizlikten belirli bir evrenin nasıl ortaya çıkabildiğini sorduk. Evrenin gizli simetrisini saklandığı yerden çıkardık. CERN’de yapılan deneylerle bu simetriyi kıran “Tanrı Parçacığı”nın peşine düştük. Maddenin kardeşi anti-maddeyle tanıştık. Boşluğun gizlediği sırları keşfettik. Bu sayede boşluktan evren yaratmayı öğrendik. Evreni genişletmekte olan karanlık enerjiyi aydınlatmaya çalıştık. Bunun sonucunda evrenin kuantum gerçekliğinin felsefi anlamını sorguladık.

ABD’de Massachusetts’te GE (General Electric) Aviation jet mühendisliği merkezinde uzman olarak çalışan Vural Arı’nın bu kitabı, bilinenleri aynı zamanda kavranabilir kılmayı hedefliyor. Fiziksel dünya ile ilgili kabullerimize ve felsefi düşüncelerimize radikal yenilikler getiren bu teorileri bütün matematiksel ayrıntıları ile anlamak elbette bir uzmanlık işidir. Ancak temellerinde yatan fikirler gerçekte yalın ve herkes için erişilebilir düşüncelerdir. İşte bu kitabı farklı kılan şey, izlediği metodun yanısıra telif olarak kaleme alınmış, kolay anlaşılır bir metin olmasıdır.

-

Kitap Hakkında Basında Çıkanlar:

Haftanın Kitap Önerisi: Rölativite'den Kuantum'a Evrenin Gerçekliği - Fizikist.com

Giriş

BİRİNCİ BÖLÜM Evreni Algılamak
Klasik Dünya Görüşü
Çerçeveler
Her Yerde ve Her Şeyde Karşımıza Çıkan Tek Şey
Farklı Bir Bakış Açısı
Doğa Kanunları Her Zaman Geçerli midir?
İçi Boş Zaman

İKİNCİ BÖLÜM Işığın Doğasında Saklı Gerçekler
Dedikodudan Daha Hızlı Yayılan Tek Şey
Işığın Hareketini Anlamak
Maddenin İçindeki Hayalet
Boşluğun Özü
Başarısızlıkla Sonuçlanmış En Ünlü Deney

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Rölativisttik Gerçeklik
Değişen Zaman
Anlar Arasındaki İlişki
Zamanın Aynadaki Görüntüsü
Değişen Mekân
Parçaları Birleştirmek
Müon Yağmuru

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Uzay-Zaman Dokusu
Yaşınızı Soran Uzaylıya Cevap
Uzay-Zaman Aralığında Dünya Çizgimiz
Erişilmez Bölge
Geçmiş ve Geleceğin Anlamı
Tüm Zamanların En Ünlü Denklemi

BEŞİNCİ BÖLÜM Özel Teoriden Genel Teoriye
Eşitlik Prensibi
Yeni Kimlik
Eğimli Uzay-Zaman
Düşen Işık
Kozmik Sansür
Sürüklenen ve Dalgalanan Evren

ALTINCI BÖLÜM Evrenin Doğuşu ve Evrimi
Kozmolojinin Temel Sorusu
İki Evren
Hangi Big Bang?
Kozmik Enflasyon
Evrenin Geleceği
Görünen Evrenin Ötesi

YEDİNCİ BÖLÜM Evrenin Kuantum Gerçekliği
Kuantum Devrimi
Boşluktan Evren Yaratmak
Multievren
Evreni Ölçen Kim?
Kuantum Gerçekliği Ne Kadar Gerçek?
Kuantum Paralel Evrenler

Vural Arı

1974’te Almanya’da dünyaya geldi. İlk öğrenimini Almanya’da, orta öğrenimini İstanbul’da tamamladı. İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği’nden mezun olup lisansüstü eğitimini Fen Bilimleri Enstitüsü’nde tamamladı. 2001 yılında ABD’ye giderek profesyonel yaşamına burada devam etti. O tarihten bu yana uzay-havacılık, ileri materyal teknolojileri ve hibrit taşıt teknolojilerinde araştırma-geliştirme ve tasarım projelerinde görev yaptı. Avrupa, Amerika, Çin ve Japonya’da yayınlanmış çok sayıda patent ve araştırma makalesine imza attı. Halen Massachusetts eyaletinde bulunan ve uzay-havacılık alanında dünyanın en önde gelen kuruluşlarından olan GE (General Electric) Aviation Jet Mühendisliği merkezinde çalışmalarına devam ediyor.Bülten Üyeliği
E-posta adresi: