Close
Kuzey Kıbrıs'ın "Ötekileri": Rumlar, Marunîler, Romanlar, Aleviler, Kürtler resmi
Kargo

Kuzey Kıbrıs'ın "Ötekileri": Rumlar, Marunîler, Romanlar, Aleviler, Kürtler

ISBN/SKU: 978-605-399-361-2

Fiyat: 22,00 TL
Fiyatınız: 16,50 TL
İndirim: % 25
:


Kuzey Kıbrıs’ın “Ötekileri”, KKTC’deki azınlıklar konusundaki ilk kitap. Bu grupların sorunlarını bir yandan KKTC mevzuatı ve uygulaması, diğer yandan da uluslararası hukuk ve uygulaması çerçevesinde inceliyor. Boşluk bırakmıyor.

Boşluk bırakmadığı bir husus daha var: “Azınlık” kavramını Türkiye’de kullanıldığı gibi sadece gayrimüslimlerle sınırlı olarak değil, uluslararası literatürde kullanıldığı biçimde ele alıyor: “Çoğunluktan sayıca daha az olan, başat olmayan, farklılık arz eden ve bu farklılığı korumak isteyen vatandaşlar.”

Böylece, incelenen “öteki” kavramına Kürtler, Aleviler, Romanlar gibi Müslüman gruplar da giriyor. Bu yaklaşım biçiminin, Türkiye’de 1454’ten beri şu veya bu biçimde hüküm süren “Millet Sistemi”ne dayanan “millici” içgüdüyü artık aşması ve dünya standartlarına ulaşması çok sevindirici.

Diğer yandan bu kitap, bir Ağlama Duvarı da değil, şükür. Baskıların zaman içinde azalma eğilimi gösterdiğini, tarihler vererek, iç-dış sebepleriyle anlatıyor.

Prof. Dr. Baskın Oran

 

Dünyada ve Türkiye’de azınlık ve azınlık haklarıyla ilgili birçok çalışma yapılmışken Kuzey Kıbrıs’ın azınlıkları hakkında bilimsel çalışmalar sınırlı kalmıştır. Yapılan çalışmalar konuya ya genel hatlarıyla yaklaşmış, ya da belli bir grubu ele almıştır. Ali Dayıoğlu bu çalışmasında tüm azınlık gruplarını göz önüne alarak, azınlık haklarını uluslararası hukuk ve yürürlükte olan KKTC mevzuatı çerçevesinde incelemektedir. Azınlıkların sorunlarını ve mevzuattaki eksiklikleri ortaya koyan bu eser, azınlıkların korunmasına ve uluslararası hukuk belgelerine değinerek mevzuat ve uygulamaları irdelemekte; bu alanda kaleme alınan bilimsel çalışma eksikliğini bir nebze kapatmaya çalışmaktadır.

-

Kitap Hakkında Basında Çıkanlar:


“Kuzey Kıbrıs’ın ‘Ötekileri’: Rumlar, Marunîler, Romanlar, Aleviler, Kürtler” Adlı Kitap Perşembe Tanıtılacak - Gundemkibris.com


Kısaltmalar
Önsöz

Sunuş: Çok Değişik Bir “Yavru Vatan” Kitabı

GİRİŞ Azınlık Kavramı, Tanımı ve Kuzey Kıbrıs’taki Azınlık Grupları
Azınlık Kavramı ve Tanımı
Kuzey Kıbrıs’taki Azınlıklar

BİRİNCİ BÖLÜM Azınlıkların Korunması ve Kuzey Kıbrıs’ta Azınlık Haklarıyla İlgili Uluslararası Hukuk Belgeleri
Azınlık Kavramının Doğuşu ve Uluslararası Hukukta Azınlıkların Korunmasının Kısa Tarihçesi
Kuzey Kıbrıs’ı Bağlayan Uluslararası Belgeler
Her Türlü Irk Ayrımcılığının Kaldırılması Uluslararası Sözleşmesi
Kişisel ve Siyasal Haklar Uluslararası Sözleşmesi
Çocuk Hakları Sözleşmesi
Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (AİHS)

İKİNCİ BÖLÜM Kuzey Kıbrıs’ta Azınlıklarla İlgili Mevzuat ve Uygulamalar
Kuzey Kıbrıs’ta Azınlık Mevzuatı
Kuzey Kıbrıs’ta Azınlıklarla İlgili Uygulamalar
Hıristiyan Azınlıklar
Rumlar
Eğitim Alanı
Din ve Vicdan Özgürlüğü Alanı
Ekonomik Alan
Hak ve Özgürlük İhlâllerinin Görüldüğü Diğer Alanlar
Marunîler
Eğitim Alanı
Din ve Vicdan Özgürlüğü Alanı
Ekonomik Alan
Siyasal Hak ve Özgürlükler Alanı
Diğer Hıristiyan Azınlıklar
Hıristiyan Olmayan Azınlıklar
Romanlar
Aleviler
Kürtler

Sonuç
Kaynakça
Dizin

Ali Dayıoğlu

1970’te Kıbrıs’ın Limasol kentinde doğdu. Türk Maarif Koleji’nden sonra 1992’de Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi’ni bitirdi. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası İlişkiler Ana Bilim Dalı’nda 1996’da yüksek lisans, 2002’de de doktora programını tamamladı. Şu anda Kıbrıs’ta Yakın Doğu Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde Türk dış politikası, milliyetçilik, insan ve azınlık hakları konularında dersler vermektedir. Yine bu konularla ilgili olarak basılmış bir raporu, çeşitli kitap, dergi ve gazetelerde yayınlanmış kitap bölümleri ve makaleleri ile Toplama Kampından Meclis’e: Bulgaristan’da Türk ve Müslüman Azınlığı (İletişim Yayınları, İstanbul, 2005) isimli kitabı vardır.Bülten Üyeliği
E-posta adresi: