Close
20. Yüzyılda Soykırım ve Etnik Temizlik resmi
Kargo

20. Yüzyılda Soykırım ve Etnik Temizlik

ISBN/SKU: 9786053993636

Fiyat: 35,00 TL
Fiyatınız: 26,25 TL
İndirim: % 25
:


20. yüzyılda, dünyanın birçok bölgesinde soykırımlar, etnik kıyımlar, kitlesel katliamlar, iç savaşlar meydana geldi. Bunlar her gün yaşanan sıcak örnekleriyle 21. yüzyılda da devam ediyor. Öyle görünüyor ki, bu soykırım ve katliamların temelinde yaşanan din, mezhep, kimlik sorunları ile sosyo-ekonomik eşitsizlikler devam ettiği süre, yaşanan insanlık dışı olaylar bitmeyecek.

Bu kitapta ele alınan örnekler arasında Bosna, Türkiye’de medyanın ilgisiyle biraz bilinir olsa da, diğer soykırım, katliam ve etnik temizlik örnekleri hakkında çalışmalar sınırlı düzeyde kaldı ve Ruanda, Kongo, Liberya, Sierra Leone, Uganda, Sudan ve Çad’da meydana gelen çatışmalar ve gerçekleştirilen katliamlar, Türkiye’deki kamuoyuna ayrıntıları ile yansıtılmadı.

20. Yüzyılda Soykırım ve Etnik Temizlik, adlı bu çalışmada, tüm kıyım ve katliamların tarihsel ve antropolojik nedenleri göz önünde tutulmuş, karar vericilerin ve politikacıların nasıl hareket ettikleri, yaratılan suçların temelinde hangi saiklerin ve eşitsiz ilişkilerin yattığı ortaya konulmuştur. Tarihsel açıdan ele alınan örneklerde gerilimlerin bir kitlesel çatışmaya dönüşmesinin kaçınılmazlığı vurgulanmış; bu çatışma ve katliamların amaçları, benzeşen yanları, farklılıkları tarihsel, coğrafi ve ekonomik koşulları incelenmiştir.

Bunun yanı sıra çatışma ve katliamlarda ortaya çıkan suçlar sırasında, uluslararası toplumun tutumu, gösterdiği tepkiler ve bunların sonucunda biçimlenen adalet mekanizmaları da kitapta değerlendirilmiş, özellikle toplumsal uzlaşma ve hakikat komisyonları tahlil edilmiştir.

Cenap Çakmak, F. Gözde Çolak ve Gökhan Güneysu’nun derlediği 20. Yüzyılda Soykırım ve Etnik Temizlik kitabının, soykırım, katliam ve etnik temizlik kavramlarının sıkça tartışıldığı günümüz Türkiye toplumunda bu kavramlara bir ölçüde açıklık getireceğine inanıyoruz.

 

Umuyorum ki Komisyon’un çalışması, temizlemek için yaraları tekrar açacak ve böylece iltihaplanmasını engelleyecektir. Yüzeysel bakmamalı ve geçmişe mazi dememeliyiz, çünkü bunlar mazi olmayacaktır ve bize musallat olmak için dönecektir. Gerçek uzlaşma kolay değildir, bedeli ağır bağışlamaya dayanmaktadır. Bağışlama öncelikle pişmanlığa bağlıdır ki, bu yapılan hataları kabul etmek anlamına gelir ve ardından gerçeğin ifşası ortaya çıkacaktır. Bilmediğin bir şeyi affedemezsin.

Desmond Tutu


-


Kitap Hakkında Basında Çıkanlar:


Bir Beyaz Adam Hikâyesi - Sessizsenfoni.com


Kısaltmalar
Editörler ve Yazarlar
Önsöz

Giriş - Fadime Gözde Çolak

1 Ruanda’da Trajedi, Adalet ve Uzlaşma - Ebru Çoban Öztürk
19. Yüzyıl Sonrası Ruanda ve Koloni Yönetimleri
Bağımsızlık Sonrası Ruanda
Devlet, Hiyerarşi ve İtaat Kültürü
Fiziki Koşullar ve İtaat Kültürüne Etkileri
Kimliklerin Oluşum Süreci
Soykırım Olaylarının Gelişimi
Çatışmalar Sırasında Uluslararası Toplumun Ruanda Politikası
Uluslararası Suçlar ve Ruanda İçin Uluslararası Ceza Mahkemesi
Uluslararası ve Ulusal Adaletteki Eksiklikler
Uzlaşma Çabaları
Tedbirlerin Etkinliği
Sonuç

2 Bosna İç Savaşı: Avrupa’nın Kalbinde İnsani Trajedi - Cenap Çakmak
Trajedinin Kökeni, Çatışma ve Uluslararası Toplumun Tepkisi
BM ve Eski Yugoslavya'da İşlenen Uluslararası Suçlar
Mahkeme’nin Başarısının Değerlendirilmesi
Mahkemenin Yetersizliği ve BM
Mahkemenin Katkıları ve Başarıları
Mahkemenin Başarısında Sivil Toplumun Rolü
Genel Değerlendirme

3 Büyük Afrika Savaşları: Kongo Katliamları - Fadime Gözde Çolak
Sömürgecilik Dönemi
Afrika’nın Diktatörü: Mobutu Sese Soko
Ruanda Soykırımı’ndan Kongo Savaşları’na
Afrika Savaşları
Birinci Kongo Savaşı
İkinci Kongo Savaşı
Uluslararası Toplum ve Kongo Savaşları
Uluslararası Suçlar ve Mahkemeler
Sonuç

4 Adı Konulmamış Bir Soykırım: Liberya İç Savaşı - Bilge Şahin
Birinci Liberya İç Savaşı (1989-1997)
Tubman ve Tolbert Dönemleri
1980 Darbesi ve Samuel Doe Yönetimi
1985 Darbe Girişimi
Charles Taylor ve Liberya Ulusal Vatansever Cephesi (NPFL)
İç Savaş Süreci
Yabancı Aktörlerin Etkisi
ECOWAS
Fildişi Sahilleri ve Burkina Faso
Sierra Leone, Gine
Nijerya
Libya
Uluslararası Toplumun Çatışma Süresince Tutumu
ABD
BM
Çatışmanın Katliam Halini Alması ve İşlenen Uluslararası Suçlar
İç Savaşı Sonlandıran Süreç
İkinci Liberya İç Savaşı (1999-2003)
İç Savaş Süreci
Savaşın Sona Ermesi
Çatışma Sona Erdiğinde Ulusal ve Uluslararası Düzeyde Alınan Tutumlar ve Tesis Edilen Adalet Mekanizması
Sonuç

5 Sierra Leone’de İç Savaş ve Uluslararası Adalet Arayışı - Müge Dalar
Köle Ticareti, Sierra Leone’nin Kuruluşu ve Sömürgeleşmesi
Bağımsız Sierra Leone ve İç Savaşın Kökenleri
Birleşik Devrimci Cephe’nin (RUF) Ortaya Çıkışı ve İç Savaş Yılları
Hakikat ve Uzlaşma Komisyonu
Adalet Arayışı: Sierra Leone İçin Özel Mahkeme
Görülen Davalar ve Mahkemenin Uluslararası İnsancıl Hukukun Gelişimine Katkıları
Sonuç

6 Uganda: Sömürge Dönemi Kaynaklı Etnik Katliam - Cenap Çakmak
Çatışmanın Tarihi Gelişimi ve Çatışmanın Tarafları
Çatışma Sürecinde İşlenen Uluslararası Suçlar ve Uluslararası Toplumun Çatışmaya Tepkisi
Çatışmada İşlenen Uluslararası Suçlar ve Tesis Edilen Adalet ve Yargılama Mekanizmaları
Sonuç

7 Darfur: Deri Renginin Yarattığı Tradeji - Gökhan Güneysu
Çatışmanın Başlangıcı
Darfur Barış Antlaşması
Olanın Adını Koymak: Hukuki Bir Değerlendirme
Sonuç

8 Bir Rejimin Ayakta Kalma Mücadelesi: Çad İç Savaşı (2005-2010) - Çağrı Köse
Çad’da Yaşanan Şiddetin Tarihsel Arka Planı
Déby İktidarı Dönemi ve Çad İç Savaşı
Uluslararası Toplumun Tutumu
Sonuç

9 Demokratikleşme Sürecinde Toplumsal Uzlaşma ve Adalet Yaklaşımları - Halil Kürşad Aslan
Yakın Tarihte Demokrasiye Geçiş Sürecinde Toplumsal Uzlaşma ve Adalet Arayışları
Genel Af
Yargılama ve Arındırma
Hakikat Komisyonları
Sonuç: Türkiye’de Demokratikleşme, Toplumsal Uzlaşma ve Adalet

10 Hakikat Komisyonları: Teori ve Uygulama - Halil Kürşad Aslan
Hakikat Komisyonlarının Belli Başlı Özellikleri
Hakikat Komisyonu Kurulurken Temel Yaklaşımlar ve Çalışma Esasları
Hakikat Komisyonu: Üye Seçimi, Kapsama Dönemi, Görev ve Yetki Alanları
Hakikat Komisyonu: Kuruluş, İşleyiş ve Rapor Aşamasında Karşılaşılan Zorluklar
Hakikat Komisyonu: Nihai Rapor Sonrası
Sonuç

11 Sonuç - Cenap Çakmak

Bülten Üyeliği
E-posta adresi: