Close
Ezidilik: Arka Planı, Dinî Âdetleri ve Metinsel Geleneği resmi
Kargo

Ezidilik: Arka Planı, Dinî Âdetleri ve Metinsel Geleneği

Ürün durumu: Stokta yok

Fiyat: 40,00 TL
Fiyatınız: 30,00 TL
İndirim: % 25


Ezidiler ve Ezidi inancı geçen yüzyılın ortasından itibaren Batılı gezginler ve bilim adamları üzerinde büyük bir etki bırakmış ve bu etki Ezidilere ilişkin çok sayıda yayına konu olmuştur. Günümüz Ezidiliğinin kendi yapısından kaynaklanan belirgin veri eksikliği göz önünde bulundurulduğunda, araştırmacıların bu dinin kökenlerine büyük ilgi göstermiş olması anlaşılabilir bir durumdur. Özellikle Ezidi inancının elle tutulur bir yazılı metne sahip olmayışı ve her türlü dinî/kültürel pratiğin sözlü olarak kuşaktan kuşağa aktarılması var olan araştırmaları ayrıca önemli bir hale getirmiştir. 

Philip G. Kreyenbroek’ün Ezidi tarihi ve kültürel yapısı hakkındaki karşılaştırmalı analizlerini ve dinî metinlere ait çözümlemelerini içeren Ezidilik Arka Planı, Dinî Âdetleri ve Metinsel Geleneği adlı bu özenli çalışmanın, kitapta yer alan Kürtçe ve Türkçe dualarla birlikte, önemli bir boşluğu dolduracağı kuvvetle muhtemeldir.

Ezidilik Arka Planı, Dinî Âdetleri ve Metinsel Geleneği adlı bu çalışmada öncelikle, her zaman kuşaktan kuşağa sözlü olarak aktarılmış ve kısa zaman öncesine kadar yazıya dökülmemiş olan geniş bir Ezidi dinî metin külliyatının varlığına dikkat çekilmesi hedeflenmektedir. İkinci olarak Ezidiliğin birçok karakteristik unsurunu sözlü geleneğinden alan özünde yazılı olmayan bir din olarak sunulması amaçlanmaktadır. Bunun ötesinde Ezidiliğin bazı yönlerinin eski İran dini hakkındaki modern görüşler ışığında daha iyi anlaşılabileceği öne sürülürken, Ezidilik dini ve modern bir inanış olan Ehl-i Hak arasındaki çarpıcı paralelliklerinin de önemli olduğu savunulmaktadır. 

Kısaltmalar
Türkçe Çeviriye Önsöz
Önsöz

BİRİNCİ KISIM
BİRİNCİ BÖLÜM Ezidilik Algıları
Erken Batı Kayıtları
Kökenler İçin Arayış
Şeyh Adi’nin Kimliğinin Saptanması
1872 Dilekçesi
Daha Geç Bir Belge
“Kutsal Kitaplar”
Ezidilikle İlgili Daha Sonraki Kayıtlar
Daha Önceki Görüşlerin Bir Eleştirisi

İKİNCİ BÖLÜM Erken Tarih: Olgulara Dayalı ve Söylencesel Kayıtlar
Olgulara Dayalı Tarih
Şeyh Adi b. Musafir
Şeyh Adi’nin Halefiyeti
Adi b. Abi‘l-Barakat
al-Hasan b. Adi
Bağdaştırmacı (Syncretist) Unsurların Ortaya Çıkışı
Şeyh Hasan’ın Halefleri
Söylencesel Tarih
Sonuç

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Dinî Arka Plan
Şeyh Adi’nin Öğretileri
Kasidelerin Kanıtladıkları
Bağdaştırmacılığın Görünümleri
Ezidiler ve Ehl-i Hak
Evrenin Yaradılışı
Evrenin Yaratılışının Zerdüşti Kanıtı
Yaratılışın Hint-İran Miti
Sonuç

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM İbadet, Mabedler ve Kutsal Varlıklar
Dua
Sözlü Olmayan İbadet Eylemleri
Hac Mekânları
Yerel Toplu İbadet Eylemleri
Laleş Vadisi ve Mabedleri
Şeyh Adi Mabedi
Kutsal Varlıklar Üzerine

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM’E EK
Öne Çıkan Ezidi Figürleri Üzerine Bir İnceleme

BEŞİNCİ BÖLÜM Sosyal Organizasyon: Unvanlar, Gruplar ve Görevler
Mîr ve Ailesi
Pismîr’ler
Baba Şeyh
Pêşîmam
Şeyh el-Wezîr
Baba Çawûş
Şeyhler
Pîr’ler
Qewwal’lar
Feqîr’ler
Koçekler
Müridler
Micêwir
Ferraş
Kebane ve Fiqreyyat
“Ahiret Kardeşliği”
Mirebbî ve Hosta
Kerîf

ALTINCI BÖLÜM Bazı İnançlar, Dinî Âdetler ve Gelenekler
İnançlar
Yasaklar
Festivaller
Yeni Yıl ve Nîsan Ayı
Yazın Kırk Günü
Cumaî Bayramı
Kış Törenleri
Xidir-İlyas
Saint Serguis
Koçek’ler Yolu
Leylet el-Qedr, Şeva Berat
Ramazan Bayramı ya da Şeyh Xal Şemsan
Kurban Ziyafeti, Erefat Ziyafeti
Diğerleri
Geçiş Törenleri
Doğum, Sünnet ve Vaftiz
Düğünler
Cenazeyle İlgili Törenler
Diğer Uygulamalar
Yeminler
Ateş

İKİNCİ KISIM
1. Qewlê Zebûnî Meksûr
1. Kalbi Kırılmış Zavallının İlahisi
2. Qewlê Afirîna Dinyayê
2. Dünyanın Yaradılış İlahisi
3. Qewlê îmanê
3. İman İlahisi
4. Qewlê Behra
4. Denizler İlahisi
5. Qewlê Şêxubekir
5. Şeyh Ebubekir İlahisi
6. Du‘aya Sibeykê
6. Sabah Duası
7. Du‘aya Hêvarî
7. Akşam Duası
8. Şehda Dînî
8. Dine Şehadet
9. Beyta Cindî
9. Cindî’nin Beyti
10. Qewlê Tawûsî Melek
10. Melek Tavus İlahisi
11. Qewlê Melek Şêx Sin
11. Melek Şeyh Hasan İlahisi
12. Qewlê Şêşımsê Tewrêzî
12. Tebrizli Şeyh Şems İlahisi
13. Qewlê Pîr Şeref
13. Pîr Şeref İlahisi
14. Qewlê Şêx ‘Erebege Entûşî
14. Şeyh ‘Erebege Entûşî İlahisi
15. Qewlê Pîr Dawûd
15. Pîr Dawûd İlahisi
16. Qewlê Şêxadî û Mêra
16. Şeyh Adi ve Kutsal Adamlar İlahisi
17. Qewlê Qiyametê
17. Kıyamet İlahisi
18. Qewlê Miskîno Jaro
18. Zavallı Sefilin İlahisi
19. Qewlê Seremergê
19. Cenaze İlahisi

Kaynakça
Dizin

Philip G. Kreyenbroek

Philip G. Kreyenbroek, 1948 yılında doğdu. Utrecht Üniversitesi’nde Farsça, Kürtçe, Zerdüşti inancı ve eski İran dilleri üzerine çalışmalar yürüttü. 1988 yılında Londra Üniversitesi’nde İran Dilleri ve Dinleri Bölümü’nde doçent olarak görev yapmaya başladı. İran Sözlü Çalışmaları Topluluğu’nun (SIOS) da kurucusu olan Kreyenbroek halen Georg August Universitat Göttingen’de görev yapmaktadır.

Kürtler, Zerdüştlük, Ezidilik ve İran kültürü üzerine birçok çalışması bulunan Philip G. Kreyenbroek’ün birçok kitabı Türkçeye çevrilmiştir: S. Sperl ile birlikte Kürtler (Cep Kitapları, 1994); Christine Allison ile birlikte Kürt Kültürü ve Kimliği (Avesta Yay., 2008); Xelîl Cindî Reşow ile birlikte Tanrı ve Şeyh Adi Kusursuzdur (Avesta Yay., 2011); Avrupa’da Yezidilik (Avesta Yay., 2011). Kürt kültürü, antik İran kültürü, Zerdüştlük, Ehl-i hak inancı ve Ezidiliğe dair geniş çaplı bir tartışmaya ışık tutan Ezidilik Arka Planı, Dinî Âdetleri ve Metinsel Geleneği başlıklı bu kitap yazarın en önemli çalışmaları arasında yer alır.Bülten Üyeliği
E-posta adresi: