Close
Ayrımcılık Çok Boyutlu Yaklaşımlar resmi
Kargo

Ayrımcılık Çok Boyutlu Yaklaşımlar

ISBN/SKU: 9786053992493
Ürün durumu: Stokta yok

Fiyat: 20,00 TL
Fiyatınız: 15,00 TL
İndirim: % 25


Türkiye son yıllarda önemli bir toplumsal dönüşüm geçiriyor. Dilleri, dinleri, mezhepleri ya da cinsiyetleri hâkim normlardan farklı olan gruplar ayrımcılığa uğradığını gittikçe daha sık dile getiriyor. Buna paralel olarak geçmişte tabu olan konular hem toplumsal hem de siyasal düzeyde açıkça tartışılıyor. 

Bu süreç iki olasılığı barındırıyor: Farklı grupların kamusal alanda görünür olması, bir yandan gruplararası gerginliği artırma potansiyeli taşıyor. Zira eşitlik talep eden gruplar, hâkim normları ve toplumsal hafızayı sorguluyorlar. Bu çerçevede yerleşik normların ve kimlik sınırlarının tehdit altında olduğunu düşünen hâkim gruplar ile eşitsizliği sorgulayan gruplar arasındaki gerilimler artabiliyor. Bu çerçevede elinizdeki kitap "gruplararası ilişkiler nasıl kuruluyor?"; "önyargılar neden kaynaklanıyor?"; "ayrımcı davranışlar nasıl azaltılabilir?" gibi soruları eğitimle ilişkili olarak ve disiplinlerarası bir yaklaşımla ele almaya çalışıyor.

Kenan ÇayırMüge Ayhan Ceyhan

Boğaziçi Üniversitesi Çeviribilim ve Oxford Üniversitesi Sosyal Antropoloji dallarında yüksek lisans derecelerini
tamamladıktan sonra Oxford Üniversitesi Sosyal Antropoloji Bölümü’nden doktorasını aldı. Çalışma alanları arasında
eğitim antropolojisi, değişen kişi anlayışları, okul etnografyası, okuryazarlık edinimi, eğitimde çokdillilik
vardır. Çiftdillilik ve Eğitim (ERG, 2009) ve Göç ve Çokdillilik Bağlamında Okullarda Okuryazarlık Edinimi
(İstanbul Bilgi Üniversitesi, 2011) başlıklı raporların yazarlarındandır. İstanbul Bilgi Üniversitesi Sosyoloji ve Eğitim
Çalışmaları Birimi’nde projeler koordinatörü olarak görev
yapmaktadır.Bülten Üyeliği
E-posta adresi: