Close
Türkiye'de Sivil-Asker İlişkilerinin Dönüşümü resmi
Kargo

Türkiye'de Sivil-Asker İlişkilerinin Dönüşümü

ISBN/SKU: 9786053992615
Ürün durumu: Stokta yok

Fiyat: 9,00 TL
Fiyatınız: 6,75 TL
İndirim: % 25


Güvenlik Çalışmaları Serisinin üçüncü kitabı 1999'dan beri Türkiye'de sivil-asker ilişkilerinin dönüşümü ile bu konuda yapılan anayasal ve kurumsal değişiklikleri ele alıyor. Doç. Dr. Yaprak Gürsoy tarafından hazırlanan çalışma, dönüşümün sadece yasal çerçevede yapılan reformlar sonucunda değil, aynı zamanda siyasi ve sivil elitler ile toplumun ve askeri kesimlerin davranışsal ve tutumsal değişimlerinin de sonucu olarak ortaya çıktığını ileri sürmektedir.

Böylece uzun yıllar sivil denetimden bağımsız ve siyaset üstü veto yetkilerine sahip olan Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, son on yılda bu yetkilerinin ve ülkedeki siyaset üzerindeki etkinliğinin önemli bir kısmını kaybettiğine dikkat çeken yazar, bu gelişmede Türkiye'nin AB tam üyeliğine adaylık süreci ile kamuoyunda Ergenekon ve Balyoz davaları olarak bilinen yargılamaların da etkili olduğunu; NATO'nun bu sürece katkısının ise sınırlı ve dolaylı olduğunu ifade etmektedir.

Kısaltmalar
Özet
Giriş
BİRİNCİ BÖLÜM Sivil-Asker İlişkilerinin Dönüşümü ve Reformlar
Silahlı Kuvvetlerin İç Güvenliği Sağlamadaki Rolü
Sivillerin Askeri Bütçeyi ve Harcamaları Denetleme Yetkisi
Askeri Mahkemelerin Yetkileri
Askeri Personel Atamaları
İKİNCİ BÖLÜM Sivil-Asker İlişkilerindeki Dönüşümün Sebepleri
Toplumda TSK’nın Siyasi Rolü ile İlgili Değişen Algılar
TSK Mensupları Arasında Askerin Siyasi Rolü ile İlgili Değişen Algılar
Darbe İddiaları ve Davaları
Sonuç
Kaynakça
Dizin

Yaprak Gürsoy

Yaprak Gürsoy doktora çalışmalarını Military Rule and Democracy in Greece
and Turkey adlı teziyle University of Virginia’da 2008 yılında tamamladı. Gürsoy
doktora tezi için Türkiye’de ve Yunanistan’da 100’ün üzerinde iş adamı, siyasetçi
ve subayla mülakatlar yaptı. Yunanistan’daki tez araştırması Devlet Burs Kurumu
tarafından desteklendi. Dr. Gürsoy İstanbul Bilgi Üniversitesi, Uluslararası
İlişkiler Bölümü’nde Yardımcı Doçent olarak çalışmakta ve Karşılaştırmalı Siyaset,
Sivil-Asker İlişkileri, Güney Avrupa Politikası ve Avrupa Birliği üzerine dersler
vermektedir. Sivil-asker ilişkileri, demokratikleşme ve Avrupa Birliği üyelik sürecinin
Türkiye’de siyasete etkisi üzerine yaptığı akademik çalışmalar Democratization,
South European Society and Politics ve Turkish Studies gibi birçok uluslararası
hakemli dergide yayınlanmıştır.Bülten Üyeliği
E-posta adresi: