Close
Bizi Yanlış Tanıyorlar Avrupalıların Türkiye ve Türkler Hakkındaki Algıları resmi
Kargo

Bizi Yanlış Tanıyorlar Avrupalıların Türkiye ve Türkler Hakkındaki Algıları

ISBN/SKU: 9786053992592

Fiyat: 22,00 TL
Fiyatınız: 16,50 TL
İndirim: % 25
:


Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki uzun süreli “nişanlılık” sürecinde; ülkemizin tam üyeliğine karşı olan Avrupalı politikacıların öne sürdükleri en önemli neden Türkiye ve Türklerin Avrupa kamuoylarınca sevilmemesi oldu. Avrupalı politikacılar yıllarca Türkiye’ye “hayır” demenin bedellerini azaltabilmek amacıyla bu argümanı sık sık kullandı.

Buna karşılık, Avrupa kamuoyunun kayda değer bölümünün Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne tam üyeliğine karşı olduğu bilinse de; bugüne kadar bu muhalefetin nedeninin “Türkiye’nin ve Türklerin sevilmemesi” olduğunu gösteren herhangi bir saha çalışması yapılmamıştı. Bunun ötesinde, 50 yıllık yolculuk sürecinde, Avrupalıların Türkiye ve Türkler hakkındaki algılarını ölçmeyi amaçlayan kapsamlı bir araştırma çalışması da gerçekleşmedi. Herşey, Avrupa Birliği’nin bir elin parmaklarını geçmeyecek sayıdaki sınırlı çabalarına bağlı kılındı. Dolayısıyla, bugün de Avrupalı politikacıların söyleminde “aç aslan” işlevi gören kamuoylarının ne düşündükleri bilinmemekte ve sadece izlenimsel değerlendirmeler yapılmaktadır.

İşte Boğaziçi Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Hakan Yılmaz ile Boğaziçi ve İstanbul Bilgi üniversiteleri öğretim üyesi Dr. Emre Erdoğan’ın Avrupa Birliği-Türkiye Sivil Toplum Diyaloğu kapsamında Avrupa’nın önde gelen beş ülkesinde –Almanya, Fransa, İngiltere, İspanya ve Polonya- yürütülen karşılaştırmalı saha çalışması en azından bu ülkeler bazında Avrupalıların Türkiye ve Türkler hakkındaki algılarını araştırmayı amaçlıyor.

Bu kadar geniş kapsamda yürütülen ilk araştırma olan ve beş ülkede 5000’den fazla kişinin katıldığı çalışmanın bulguları; algıların ardında yatan bilişsel ve davranışsal nedenleri keşfetmenin yanısıra, hangi faktörlerin bireyleri daha fazla Türkiye karşıtı olmaya ittiğini de sergilemektedir.

İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları olarak bu önemli araştırmanın Türkiye ile Avrupa arasındaki uzun soluklu ilişkinin geleceğine “ötekinin” bizim hakkımızda ne düşündüğünü anlamamızı sağlayarak, süregelen tartışmalara katkıda bulunacağını umuyoruz.

Giriş
BİRİNCİ BÖLÜM Avrupa Aynasında Türkiye
Avrupa Bütünleşmesi Hakkındaki Tutumlar ve Belirleyicileri
Bilişsel Hareketlilik
Akılcı Tercih
Kimlik Politikaları
AB’nin Genişlemesi ve Türkiye’nin Üyeliği Hakkındaki Tutumlar
İKİNCİ BÖLÜM Avrupa Birliği, Türkiye ve Türkler Hakkındaki Algılar ve Avrupa Birliği’ne Tam Üyelik Hakkındaki Görüşler
Yöntem
Avrupa Birliği Algısı
AB’nin Genişlemesi Hakkındaki Düşünceler
Türkiye ve Türkler Hakkında Bilgi Düzeyi ve Algılar
Türkiye ve Türkler Hakkında Bilgi Düzeyi
Subjektif Bilgi Düzeyi
Deneyimler
Objektif Bilgi Düzeyi
Türkiye Hakkında Bilgi Kaynakları
Türkiye Hakkında Bilinenler
Türkiye ve Türkler Hakkında Algılar
Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne Tam Üyeliği Hakkındaki Görüşler
Türkiye’nin AB’ye Üyeliğini Desteklemek
Türkiye’nin AB’ye Üyeliği Hakkındaki Görüşler
Sonsöz
Ekler
Kaynakça
Dizin

Hakan Yılmaz

Galatasaray Lisesi’nden ve Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümü’nden mezun oldu. Yüksek lisans
ve doktora derecelerini A.B.D.’de Columbia Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölümü’nden aldı.
Halen Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde öğretim üyesidir ve
aynı üniversitenin Avrupa Çalışmaları Merkezi’nin ve Dış Politika Forumu’nun direktörlüğünü
yapmaktadır. Prof. Dr. Yılmaz, yakın dönem Türk siyasal hayatı; Türkiye’de siyasal ve popüler
kültür; Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinin ve Avrupa bütünleşmesinin kültür ve kimlik boyutları;
demokratikleşme sürecinin dış dinamikleri üzerinde çalışmaktadır.Emre Erdoğan

Galatasaray Lisesi ve Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden mezun olan Emre Erdoğan aynı bölümde doktorasını tamamladı. 1996’dan itibaren kamuoyu araştırmaları yapan Erdoğan 2003 yılında bağımsız bir araştırma şirketi olan Infakto RW’yu kurdu. 2005 yılından itibaren Boğaziçi Üniversitesi ve İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde yarı zamanlı olarak Araştırma Metotları ve İstatistik dersleri veren Erdoğan, 2015 yılından itibaren İstanbul Bilgi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde tam zamanlı öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. Doç. Dr. Erdoğan; dış politika ve kamuoyu, siyasal katılım, genç ve çocuğun iyi olma hali; gönüllülük, sosyal sermaye ve sosyal gelişim konularında çok sayıda araştırma yürütmüş ve yayın yapmıştır.Bülten Üyeliği
E-posta adresi: