Close
Baba İşlevi resmi
Kargo

Baba İşlevi

ISBN/SKU: 9786053992646

Fiyat: 22,00 TL
Fiyatınız: 16,50 TL
İndirim: % 25
:


İstanbul Psikanaliz Eğitim, Araştırma ve Geliştirme Derneği (Psike İstanbul) tarafından düzenlenen “Baba İşlevi” başlıklı sempozyumda ruhsallığın bilinçli ve bilinçdışı katmanlarında, psikolojik gelişimde ve psikopatolojide somut olarak babanın ve soyut düzeyde baba işlevinin yeri ve rolü çok boyutlu bir şekilde ele alındı. Elinizdeki bu kitap bu sempozyumda sunulan bildirilerin yazılı hale getirilmesiyle ortaya çıktı.

Baba doğulmaz baba olunur.

Florence Guignard

Aslında, baba, annenin düşüncesinde yoksa ya da çağrısına cevap vermiyorsa, korkutucu bir durum olduğunda müdahalesini kaba kuvvete indirgiyorsa, eğer anne-baba konumunu almakta yetersizse, bu tip bir baba düşmanca bir yabancı olarak kalacaktır ve ilk ruhsallığa tehlikeli bir gölge olarak kaydedilecektir.

Jacques Dufour

Baba ruhsal açıdan ilk ek gıdadır.

Sezai Halifeoğlu

Psikanalizin kastettiği baba ruhsal babadır; baba işlevinden kastettiğimiz toplumun, herhangi bir toplumun babaya atfettiği toplumsal bir rol değildir. Burada söz konusu olan ruhsal babadır. Babanın sağladığı ruhsal işlevdir.

Bella Habip

Özetle babanın işlevleri olarak sıralayabileceğimiz, benliğin kendinden dış dünyayı kesip ayırmasına aracılık etme; üstbenliğin temellerini atma; ve özdeşleşmeler yoluyla benliği güçlendirme işlevleri, ruhsallıkta temel düşlemlere dair temsiller üzerinden gerçekleşir.

Nilüfer Erdem

Anne güneştir, ısıtır, aydınlatır, sarar sarmalar; baba ise rüzgârdır. Güneşin boğucu yakıcılığından koruyan, denizde gemilerin yol almasını, keşifler yapmasını, bitkilerin döllenmesini ve canlılığın, yaşamın sürdürülmesini sağlayandır baba.

Refhan Balkan

Anne-Baba-Çocuk üçgeni eşkenar bir üçgen değildir. Baba diğer iki köşeye uzak köşededir.

Yavuz Erten

Derleyen ve Yazarlar
Sunuş
Giriş: Açılış Konuşması
Ayla Yazıcı
Psikanaliz Kuramlarında Babanın Yeri Paneli Açılış Konuşması
Bella Habip
Melanie Klein Kuramında Dişil Konum: Nesne Değişiminden Simgeleştirmeye Giden Yolda Baba İşlevi
Berrak Ciğeroğlu
Freud’un Kuramında Baba İşlevi
Nilüfer Erdem
Babanın Alfa İşlevi
Sezai Halifeoğlu
Kulisteki Baba: Winnicott ve Yapıtı
Bella Habip
“Baba, Kimsin Sen?” Baba İşlevi ve Ötekinin Keşfi
Florence Guignard
Baba Cinayeti, Tümgüçlülüğün Ölümünden Doğan Gerçeklik
(Freud’un Keşfinden Lacan’ın ve Bion’un Yaklaşımlarına)
Jacques Dufour
Hapiste Hayatta Kalma Stratejisi Olarak Yaratıcı Süreç
Lourdes Villafana Poo
Aktarım-Karşıaktarımda Baba İşlevi: Baş Ağrısından Oidipus Nitelikli Yanılsamaya
David Millar
Baba İşlevleri, Babalık Hâlleri: Araştırmaların Düşündürdükleri
Güler Okman Fişek
“Oğlan Dayıya Kız Halaya...” Aile Dinamikleri ve Nesne İlişkilerinde Dayının Yeri ve Rolü
Yavuz Erten
Üremeye Yardımcı Tedaviler Bağlamında Babalık İşlevi
M. Işıl Ertüzün
Yeminli Bakireler: Dişilin Reddi ve Baba İşlevi
Melis Tanık Sivri
“Çocukluk Çağında Baba Tarafından Korunma İhtiyacının Şiddetine Benzer Şiddette Başka Bir İhtiyaç Tespit Edemiyorum”
Aydan Özdağlar
Tartışma
Elif Ülkü Gürışık - Aydan Özdağlar
Babalar: Kısıtlayıcı mı Yoksa Özgürleştirici mi? Bana Bir Masal Anlat Baba
Refhan Balkan
Otoriteye Susamak: Mario Puzo’nun Baba Adlı Romanı Üzerine
Sibel Mercan
Kapanış Konuşması
Sezai Halifeoğlu
Dizin

M. Işıl Ertüzün

Klinik psikolog. Psike İstanbul Türkiye Psikanaliz Çalışma Grubu ve Uluslararası Psikanaliz
Birliği denetiminde psikanaliz eğitimini sürdürmektedir. İçgörü Psikoterapi Merkezi’nde
çalışmaktadır. Psike İstanbul Psikanaliz Kitaplığı ve Psiko-kültürel analiz dergisi Suret’in
Yayın Kurulu üyesidir. Ergenlik: Anne Babalar ve Uzmanlar İçin Nirengi Noktaları (2012)
isimli kitabın çevirisini yapmıştır.Bülten Üyeliği
E-posta adresi: