Close
Harb-i Umumi Eşiğinde: Osmanlı Devleti Son Savaşına Nasıl Girdi? resmi
Kargo

Harb-i Umumi Eşiğinde: Osmanlı Devleti Son Savaşına Nasıl Girdi?

ISBN/SKU: 9786053991700

Fiyat: 36,00 TL
Fiyatınız: 27,00 TL
İndirim: % 25
:


Osmanlı İmparatorluğu tarihinin en tartışmalı konularından biri, imparatorluğun Birinci Dünya Savaşı’na girmesidir. Savaşa girmeden hemen önce yaşanan gelişmeler, pek çok tarihçinin araşı›rma konusu olmuş ve bu konuda bugüne kadar farklı tezler ortaya atılmıştır. Bir grup yazar ve araştırmacı, Osmanlı İmparatorluğu’nun Birinci Dünya Savaşı’na girmesinin tek sorumlusu olarak Enver Paşa’yı gösterirken, bazı araşt›rmacılar da, imparatorluğun savaşa dahil olmasının tamamen kendi iradesi dışında gerçekleştiğini iddia ederler.

Mustafa Aksakal bu kitabında, Osmanlı Devleti’nin savaşa girme sürecini ayrıntılarıyla inceliyor. Avrupa devletleri arasındaki savaşa katılıp katılmamak konusunda bir süre tarafsız kalmayı başaran Osmanlı Devleti’nin, hangi koşullar altında ve ne gibi nedenlerle savaşa girmeye karar verdiğini, dönemin olayları ve askeri yazışmaları ışığında, ayrıntılı bir şekilde gözler önüne seriyor.

İkincil kaynaklar, hatıratlar, diplomatik arşivler gibi geniş bir kaynakça yelpazesinden yararlanılarak hazırlanan bu eserde Mustafa Aksakal, imparatorluğun bir kumandanın hatası sonucu savaşa sürüklendiği ya da kendi iradesi dışında savaşın içine çekildiği yönündeki tezleri çürüterek, Osmanlı liderlerinin 1914’te imparatorluğu parçalanmaktan ve yabancı denetimine girmekten kurtarabileceğine inandıkları yegâne kararı alarak savaşa girdiklerini savunuyor.

Mustafa Aksakal, bu çalışmasıyla farklı bir bakış açısı sunuyor. Osmanlı İmparatorluğu’nun Balkanlar’daki yenilgisinden sonra Almanların imparatorluğa bakış açısının değiştiğini gösteren Aksakal, ayrıca Jön Türklerin de yardakçı ya da kumarbaz değil, ellerindeki en iyi kartı oynamaya çalışan rasyonel siyasetçiler olduğunu ortaya koyuyor.
                                         Erik Jan Zürcher, Universiteit Leiden

Mustafa Aksakal kitabında hem Osmanlı hem de Avrupa (özellikle Alman) arşivlerini sorgulamakta, tarihsel kanıtlarıyla Osmanlı’nın savaşa girme kararına nüanslı yorumlar getirirken İttihat ve Terakki yönetimini savaş diplomasisinde etkin ve rasyonel bir oyuncu olarak incelemektedir. Birinci Dünya Savaşı’nın yüzüncü yıldönümü arifesinde tarihçiler, yakın dünya tarihinin bu önemli evresi üzerine yeniden düşünürken Aksakal’ın eserini göz ardı edemeyeceklerdir.
                                          Hasan Kayalı, University of California, San Diego

GİRİŞ Emperyalizm Çağında Egemenlik Peşinde Koşmak

BİRİNCİ BÖLÜM Balkan Savaşları Sonrası Entelektüel ve Duygusal Hava
Osmanlı İmparatorluğu ve Emperyal Düzen
Milli Mücadele ve Toplumun Seferber Edilmesi

İKİNCİ BÖLÜM Yunanistan’la Savaşa Girmek mi?

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Uluslararası Düzen ve Osmanlı İmparatorluğu
Almanya’nın Rolü
Rusya’nın Doğu Anadolu’yla İlgili Reform Planı
Balkan Savaşları Sonrasında Osmanlılar
Alman Askeri Heyeti
Rusya’nın Meydan Okuması ve Osmanlı’nın Cevabı

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Büyük Bir Fırsat Olarak Büyük Savaş:m Osmanlı’da Temmuz Krizi
Temmuz Krizi Sırasında Alman-Osmanlı İttifak Görüşmeleri
Alman-Osmanlı İttifakının İmzalanması, 2 Ağustos 1914
İttifak ve Seferberlik
SMS Goeben ile SMS Breslau’nun Gelişi

BEŞİNCİ BÖLÜM Şiddetli Rekabet: Penelope’nin Oyunu
Tehlikeye Giren İttifak
Almanya ile Osmanlı İmparatorluğu Arasında Osmanlı’nın
Savaşa Girmesiyle ilk Kriz, 19-22 Ağustos
Tarafsızlık ve İttifak
Almanya’nın 10 Eylül 1914’te Osmanlı’nın Askeri Yardım Taleplerine “Hayır” Demesi

ALTINCI BÖLÜM Savaş Yoluyla Kurtuluş mu?
Osmanlıların Savaşa Girmesiyle İlgili İkinci Alman-Osmanlı Krizi, 14-22 Eylül
İttifak mı Tarafsızlık mı?
Rusya’ya Deniz Saldırısı, 27-31 Ekim 1914
Osmanlı’nın Savaşa Girişi ve Bunun Alman-Osmanlı İlişkileri Üzerindeki Etkisi

SONUÇ Savaş Kararını Hatırlamak
Kaynakça
Dizin

Mustafa AksakalBülten Üyeliği
E-posta adresi: