Close
Politikanın Çağrısı resmi
Kargo

Politikanın Çağrısı

ISBN/SKU: 9786053991601

Fiyat: 28,00 TL
Fiyatınız: 21,00 TL
İndirim: % 25
:


Günümüzde politika kavramı aşınıyor ve giderek daha fazla “reel politika” ile özdeşleştirilerek “kirli” bir anlam kazanıyor. Oysa politika ve politikayı
savunmak, hızla değişen bir dünyada her zamankinden çok gerekli. Bu bağlamda ihtiyacımız, “politik olan”a, yani toplumun kendisini bir birlik olarak algılamasını sağlayan kurucu güce ilişkin bir sorgulama ve düşünme sürecine girmek. Dünyanın ve Türkiye’nin içinde bulunduğu siyasal dönüşümle baş edebilmek için siyaset felsefesinin ilksel sorularını -iktidar nedir, yurttaşlık ne demektir, sitenin yönetimine katılmak ne anlam taşır, vb.- sormak ama bu sorgulamayı yaparken yeni biçimler ve yöntemler geliştirmek zorundayız. Üstelik salt politikanın anlamı üzerinde değil, bizatihi düşünmenin ne anlama geldiği, toplumsal varoluşumuz ile zihinsel yaşamımız arasında nasıl bir ilişki olduğu konusunda da düşünmemiz gerekiyor.

Fatmagül Berktay, insanın kolektif varoluşunu ve eylemini düzenlemeye hizmet eden en önemli araçlardan biri olan politikayı sahiplenmenin, onun geçmişle ve gelecekle olan bağlantısını kurmanın, bugünü anlamlandırmamız ve içinde yaşadığımız koşulları bir “kader” olarak kabullenmeyerek kendimizi gerçek birer özneye dönüştürebilmemiz açısından vazgeçilmez olduğunu savunuyor ve politikanın Aristoteles’ten Hannah Arendt’e ve çağdaş feminist siyaset teorisine uzanan meraklı serüvenini izliyor. Eleştirel ve çok disiplinli bir yöntemle ele aldığı tarihsel konular, kişiler ve metinler aracılığıyla tarihi de politikleltiren Berktay, “dünyan›n başka türlü olabilmesi” için okuyucuyu politikanın çağrısına kulak vermeye davet ediyor.

Fatmagül Berktay

İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde Siyaset Bilimi Anabilim Dalı Başkanı olan Prof. Dr. Fatmagül Berktay, aynı fakültede "Siyaset Teorisi", "Siyasal Düşünceler Tarihi", "Çağdaş Siyasal Teoriler", "Modern Siyasal Kuram ve Tartışmalar" (Doktora); İÜ Kadın ÇalışmalarıYüksek Lisans Programı'nda ise "Kadın Çalışmalarına Giriş" derslerini veriyor. Chevening bursu, Fulbright bursu ve Salzburg Seminar burslarıyla yurtdışında akademik çalışmalar yapmış ve çok sayıda uluslararası toplantıya katılmış olan Berktay'ın, yurtiçinde ve yurtdışında yayınlanmış birçok makalesi ve kitabı var. Tek Tanrılı Dinler Karşısında Kadın (Metis, 1996, 2009), Women and Religion – A Comparative Perspective (BlackRose, 1998) ve Beyrut'ta Dar Kreideh Yayınevi tarafından Arapça olarak da yayınlanmış olan (2009) Tarihin Cinsiyeti (Metis, 2003, 2010) bunlardan bazıları. Fatmagül Berktay halen Hannah Arendt'in siyaset felsefesi üzerinde çalışıyor.Bülten Üyeliği
E-posta adresi: