Close
Türkiye'nin Uzun On Yılı Demokrat Parti İktidarı ve 27 Mayıs Darbesi resmi
Kargo

Türkiye'nin Uzun On Yılı Demokrat Parti İktidarı ve 27 Mayıs Darbesi

ISBN/SKU: 9786053992042

Fiyat: 35,00 TL
Fiyatınız: 26,25 TL
İndirim: % 25
:


Prof. Dr. Tanel Demirel’in bu kitabı, Demokrat Parti iktidarı ve 27 Mayıs darbesini karşılaştırmalı olarak inceliyor. Yazar bunu yaparken, bir yandan darbeyi meşrulaştırmak için ileri sürülen tek parti diktatörlüğüne gidildiği iddiasını sorgularken, öte yandan DP hükümetinin yaptıkları ve yapamadıklarıyla darbeye gidiş sürecindeki rolünü de irdelemektedir. Eser, siyasi süreçleri anlamaya çalışırken, aktörlerin içinde bulundukları ortam ve sınırlamalarla beraber, diğer aktörlerle ilişkilerini de dikkate alıyor.

Kitapta, DP’yi ortaya çıkaran koşullar, parti ideolojisi ve takip edilen politikalar ele alınırken, özellikle klişeler ve genelgeçer yargılardan uzak durulmakta, CHP, ordu, basın ve üniversite gibi muhalefet unsurları da benzer bir biçimde yorumlanmaktadır.

Demirel, dönemin hikayesini anlatmakla yetinmemekte, demokratik rejimin yaşadığı sıkıntıların nedenleri hakkında karşılaştırmalı tarih ve siyaset
perspektifinden beslenen açıklamalar da sunmaktadır. Siyasetin içinde evrildiıi “yapısal” faktörler ihmal edilmeden, siyasal olguların ortaya çıkışında
etkili olabilen, tesadüfi ya da arızi olayların da vurgulandığı eserde, siyasal hayatımızın asli çatışma eksenleri -fay hatları- ile birlikte, başta siyasi partiler, ordu ve basın olmak üzere belli başlı siyasi aktörlerin zihniyet, algı, davranış kalıpları ve siyaset yapma biçimleri hakkında önemli gözlemler de yeralmaktadır.

Tanel Demirel, bu kapsamlı çalışmasında bazı metedolojik prensipler ve varsayımlar üzerinde durarak, döneme farklı bir açıdan bakmayı amaçlamaktadır.

Tanel Demirel

Prof. Dr. Tanel Demirel 1968 yılında Fatsa'da doğdu. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirdi. University of Newcastle Upon Tyne'de yüksek lisans yaptı. Doktorasını ise Bilkent Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölümü'nde tamamladı. Adalet Partisi - İdeoloji ve Politika isimli kitabı 2004 yılında İletişim Yayınları tarafından yayımlandı. Halen Çankaya Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde öğretim üyesidir.Bülten Üyeliği
E-posta adresi: