Close
19. Yüzyıldan 20. Yüzyıla MODERN SİYASAL İDEOLOJİLER resmi
Kargo

19. Yüzyıldan 20. Yüzyıla MODERN SİYASAL İDEOLOJİLER

ISBN/SKU: 9786053990093

Fiyat: 35,00 TL
Fiyatınız: 26,25 TL
İndirim: % 25
:


Türkiye’de siyaset bilimi alanında kaynak olabilecek telif eserlerin azlığı bir gerçek. Üniversite öğrencilerimize bu konuda önerilebilecek derli toplu bir çalışmanın olmayışı, daha çok çeviri kaynakların kullanılması, Türkçe kaleme alınmış kaynakların yetersizliği vb. akademik düzeyde sağlam bir siyaset bilimi eğitiminin önündeki engellerdir. Hiç kuşkusuz bu durum da üniversitelerimizde ders veren akademisyenlerin karşılaştığı en büyük sorunlardan biridir.

İşte ülkemizde siyaset teorisi alanında varolan bu eksikliği gidermeye yönelik olan bu kitap, sözkonusu güçlükleri bilen ve yaşayan öğretim üyeleri tarafından bu kaygı gözetilerek hazırlandı. İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde yürütülen “Çağdaş Siyasal Teoriler” dersi üzerinden ortaya çıkan eserin önemli bir özelliği, hazırlanmasının uzun bir süreye yayılması ve konuların ders verme süreci içinde bir anlamda uygulamalı olarak olgunlaşmasıdır.

Kitap, temel olarak, 18. ve 19. yüzyılda ortaya çıkan ideolojileri konu edinmektedir. Eserde liberalizm, muhafazakârlık, milliyetçilik, Marksizm, anarşizm, sosyal demokrasi, feminizm, faşizm ve korporatizm, tarihsel bağlamları içerisine oturtulup, bugünle bağlantıları kurularak ele alınmakta; kitabın başında ideoloji kavramına tarihsel bağlamı içinde açıklamalar getirilmekte ve siyasal kültür ile arasındaki ayrımlara yer verilmektedir.

Bunun yanısıra siyasal ideolojilerin tek tek ele alındığı ba€ımsız metinler, genel değerlendirmelerle birlikte eleştirel bir bakış açısı da taşımaktadır. Üzerinde durulması gereken bir husus da, kitapta yeralan metinlerin, “lisans düzeyinde kalma” kaygısıyla yazılmaması, lisans öğrencilerinin rahatlıkla “ezberleyecekleri” metinlerden öte her düzeyden okurun kapasitesini zorlayacak özelliklere sahip olmasıdır. Bu nedenle elinizdeki kitap konuya ilgi duyan herkesin başvuraca€ı bir kaynak olma özelliğini taşımaktadır.

Her konunun farklı bir kalem tarafından incelendiği bu derleme, tahlillerdeki özen ve derinlikle dikkat çekiyor. Modernleşen toplumların tanık olduğu belli başlı ideolojiler ve siyasi tartışma alanları, saydam ve ayrıntılı bir dille anlatılıyor. Değerli bir başvuru yapıtının oluşturulduğunu belirtmeliyim. Özellikle üniversite ö€rencilerinin eline yeni ve zengin bir metin sunulmuştur. Prof. Dr. Cemil Oktay


H. BİRSEN ÖRS, FATMAGÜL BERKTAY, E. ZEYNEP GÜLER, AHMET BEKMEN, SEVGİ UÇAN ÇUBUKÇU, İNCİ ÖZKAN KERESTECİOĞLU, FOTİ BENLİSOY, SERPİL ÇAKIR, G. GÜRKAN ÖZTAN

Bülten Üyeliği
E-posta adresi: