Close
Bitmeyen Göç: Konuk İşçilikten Ulus-Ötesi Yurttaşlığa resmi
Kargo

Bitmeyen Göç: Konuk İşçilikten Ulus-Ötesi Yurttaşlığa

ISBN/SKU: 978-975-6857-47-1

Fiyat: 50,00 TL
Fiyatınız: 37,50 TL
İndirim: % 25
:


Göç, gitgide küçülen dünyamızda yaşanmakta olan en önemli toplumsal olgulardan biri olmaya devam ediyor. Yaşlı kıtamızın bir köşesinden diğerine, bir ülkesinden başkasına akan göçmenler yerleştikleri topraklara yeni ilişkileri taşırken, yeni kimliklerin de oluşmasını sağlıyor. Bugün Cumhuriyet Türkiyesi’nin beş milyona yakın yurttaşı, çoğunluğu Avrupa’da olmak üzere dünyanın her yerinde söz konusu bu kimliğin belirlediği ilişkileri her gün yeniden üretiyor.

Göç olgusu üzerine elli beş yıldan beri kuramsal ve uygulamalı araştırmalarını sürdüren Prof. Dr. Nermin Abadan-Unat bu çalışmasında, demografik hareketlerin tarihçesini, bunun Türk toplum yapısında yarattığı değişimleri ve uluslararası alanda oynadığı rolü irdelemektedir. Yapıtında bu değişimlerin sonucunda ortaya çıkan kuşaklararası farklılıkları ve ulus-devletin yeni işlevlerini inceleyen Abadan-Unat, küreselleşme çarkına giren yeni Türk göçmenlerin, göçmen veren ve alan birçok ülke vatandaşı gibi farklı bir yurttaşlık bilincine ulaştığını saptarken; “ikili”, “üçlü” ve “çoklu” kimliklerin çifte vatandaşlık statüsünü de aşarak yeni bir kimliğe sahip, yeni tip insanı yarattığını belirtmektedir.

Bitmeyen Göç, ilk basımından bugüne göç çalışmaları alanında temel başvuru kitabı oldu. Nermin Hoca her baskısını yeniden ele aldı; inanılmaz enerjisi ve çalışma gücüyle yeni gelişmeleri yorumlayarak eseri tümüyle güncelledi, en son verileri ekledi. Elinizdeki bu 3. Baskı’ya ise “21 Yüzyılda Türkiye’nin Dış Göçünün Sorunları” adlı yeni bir bölüm ekledi. İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları olarak, yıllarını bu çalışmalara vermiş, değerli bilim insanı, öncü hocamız Prof. Dr. Nermin Abadan’a bir kez daha saygılarımızı sunuyoruz.


Bu kitap Türkiye’nin kırk yıllık göç deneyimlerinin tarihçesine ilişkin kişisel çalışmalarımın ürünüdür. Kitabın bazı bölümlerinde aynı konular birden fazla ele alınmış bulunmaktadır. Konuların tekrarı, sorunların giriftliğinden ileri gelmektedir. Amaç, kuramsal tartışmalarla birlikte ampirik araştırmalardan da örnekler vermektir. Eksiklerle dolu olmakla beraber bu yapıtın yetişen genç araştırmacılarda boşlukları doldurma isteğini uyandırması, onların da bitmeyecek olan bilgi piramidine yeni tuğlalar eklemeleri içtenlikle dileğimdir.
Nermin Abadan-Unat

Nermin Abadan Unat

Nermin Abadan UnatViyana'da doğan Unat, ilköğreniminden sonra1940'ta İzmir Kız Lisesi'ni, ardından 1944'te İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni tamamladı. Bir süre Ankara'da Ulus gazetesinde çalıştıktan sonra 1952'de Fullbright bursu ile Minnesota Üniversitesi'nde lisansüstü öğrenimi gördü. İki yıl sonra Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde ilk kadın asistan olarak giren Abadan-Unat, 1955'te "Kamuoyu ve Etki Alanı" adlı teziyle doktora tezini aldı. 1958'de siyaset bilimi dalında önce doçentliğe ve 1966'da da profesörlüğe atandı. SBF'de Siyasal Davranış Kürsüsü'nü kuran Abadan-Unat, siyaset sosyolojisi ve kitle iletişimi konularının dışında 1963'ten beri özellikle Türk dış göçüyle ilgili sorunlara eğildi. Bu konuda Türkçe, Almanca, İngilizce kitaplar, değişik makaleler yayımladı. Aynı zamanda kadın çalışmaları ile de ilgilenen yazar, 1978-1999 yılları arasında Avrupa Konseyi Kadın-Erkek Eşitliği Komisyonu'nda Türkiye'yi temsil etti. İ.Ü. Kadın Araştırmaları Merkezi'nde de dersler verdi. Uzun yıllar A.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde öğretim üyeliği yapan yazar, halen Boğaziçi Üniversitesi'nde yarı zamanlı olarak ders vermektedir. Nermin Abadan-Unat'ın Türkçe ve yabancı dilde yayımlanmış kitapları: Halk Efkârı ve Etki Alanı (1955), Anayasa Hukuku ve Siyasal Bilimi Açısından 1965 Seçimleri Tarihi, Batı Almanya'daki Türk İşçileri ve Sorunları (1964), Göç ve Gelişme-Ruşen Keleş'le birlikte (1976), Turkish Workers in Europe (1976), Women in Turkish Society (1981), Women in the Developing World: Evidence from Turkey (1986).Bülten Üyeliği
E-posta adresi: