Close
Uluslararası Ekonomik Bütünleşme Kuram, Politika ve Uygulama AB ve Dünya Örnekleri resmi
Kargo

Uluslararası Ekonomik Bütünleşme Kuram, Politika ve Uygulama AB ve Dünya Örnekleri

ISBN/SKU: 978-605-399-162-5

Fiyat: 45,00 TL
Fiyatınız: 33,75 TL
İndirim: % 25
:


Uluslararası ekonomik bütünleşme, modern dünyada ülkeler ve bloklar arasındaki ilişkileri şekillendiren ıönemli bir güç kaynağI haline gelmiştir. Aslında ekonomik bütünleşme yeni bir kavram değildir. Kökleri Roma İmparatorluğu’na kadar uzanan bütünleşme örnekleri, tarihin değişik dönemlerinde değişik biçimlerde ortaya çıkmıştır. Yine de kabul etmek gerekir ki, 20. yüzyılda hızlanan küreselleşme akımı, ülkelerin sorunlarını tek başına çözümlemelerini neredeyse olanaksız kılınca, sorunları birlikte çözümleme olanağı sağlayan bölgesel bütünleşme eğilimleri artmıştır. Günümüzde bütünleşme kavramının en başarılı örneğini oluşturan Avrupa Birliği, ekonomik bütünleşme olgusunun hem kuramsal hem de uygulama boyutuyla incelenmesinde en önemli araştırma kaynağını oluşturmaktadır. Bununla birlikte, bugün yeryüzünde, Avrupa Birliği dışında da farklı bölgelerde pek çok bütünleşme örneği vardır. Üstelik bu bütünleşmeler, sadece gelişmiş ülkelerle sınırlı değildir. Giderek artan bir biçimde gelişmekte olan ülkeler de bölgesel bütünleşme akımına katılmakta ve küresel ekonomi içinde yerlerini almaktadır. Prof. Dr. Canan Balkır’ın Uluslararası Ekonomik Bütünleşme – Kuram, Politika ve Uygulama adlı bu kitabın çıkış noktasını Avrupa Birliği bütünleşmesi konusunda disiplinlerarası bir referans kitabına duyulan gereksinim oluştururken, diğer bütünleşme örneklerinin de gözardı edilmemesi, uluslararası ekonomik bütünleşme olgusunun çok yönlü olarak mercek altına alınmasını sağlamaktadır. Kitap, ekonomik bütünleşmeyi, kuramsal ve AB örneğindeki uygulama boyutuyla incelemesi ve bütüncül bakış açısı itibariyle, Türkçe yazında önemli bir boşluğu doldurmayı amaçlıyor.

Canan Balkır

Halen Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü AB Anabilim Dalı başkanlığı görevini yürütmekte olan Prof. Dr. Canan Balkır, Avrupa Ekonomik Entegrasyonu alanında Jean Monnet Kürsüsüne sahiptir. Türkiye, İngiltere ve A.B.D'de çeşitli üniversitelerde araştırmacı ve misafir öğretim üyesi olarak Avrupa ekonomik bütünleşmesi konusunda çalışmış, ayrıca kamu ve özel sektöre yönelik ekonomik danışmanlık hizmeti sunmuştur. 1982 yılında ""Structural Adjustment of Turkish Agriculture Within the Context of Integration With the European Community"adlı çalışması ile 1982 Avrupa Komisyonu araştırma ödülünü almıştır. AB- Türkiye ilişkileri üzerine yurtiçinde ve yurtdışında yayınlanmış kitapları ve makaleleri vardır. Kitaplarından bazıları Turkey and Europe (A.M. Williams ile birlikte); Karadeniz Ekonomik İşbirliği Bölgesi Projesi: Ekonomik Bir Değerlendirme; Avrupa-Akdeniz Ortaklığı Mare Nostrum'dan Birarada Yaşamaya; Uluslararası Emekli Göçünün Ekonomik ve Sosyal Etkileri: Antalya Örneği. Balkır, birçok ulusal ve uluslararası projede koordinatör veya araştırmacı olarak yer almıştır. Bazı projeler: Jean Monnet Modülü "Genişleyen Avrupa Birliği'nin Politikaları ve Kurumları"; Avrupalılaşma Sürecinde Kıbrıs'ta Dönüşüm; Avrupalılığı Anlamak ve Türkiye'de Avrupa Vatandaşlığını Teşvik Etmek; Göçmen Kadınların Vatandaşlık Haklarını Kullanımının İyileştirilmesi; Geri Dönen Türk Göçmenler ve Hollandalı Emekli Göçmenlerin Sosyal Güvenlik, Vatandaşlık ve İkamet durumlarının Karşılaştırılması.Bülten Üyeliği
E-posta adresi: