Close
Dünya Edebiyatı Nasıl Okunmalı? resmi
Kargo

Dünya Edebiyatı Nasıl Okunmalı?

ISBN/SKU: 9786053991458

Fiyat: 22,00 TL
Fiyatınız: 16,50 TL
İndirim: % 25
:


Yaklaşık beş bin yıllık bir geçmişi olan ve bugün yeryüzünün en ücra köşelerine dahi ulaşabilen dünya edebiyatı okuyucularına çeşitli kültürel deneyimler sunuyor. Ancak bu zengin çeşitlilik bazı özel güçlükler de doğuruyor çünkü okurun dünya edebiyatı yazarlarından daha farklı bir kültürde yetişmiş olması kültürel yapıtların kavranmasını zorlaştırıyor. Bir kültürle içli dışlı olmak bile uzun yıllar isterken, dünya edebiyatındaki kültürel çeşitlilikle nasıl başa çıkabiliriz? Eğer okumalarımızı bir iki ülke edebiyatıyla sınırlı dar bir alana sıkıştırmak istemiyorsak, uzak zamanlardan ve coğrafyalardan gelen eserlerin çoğunu kavrayabilecek yollar geliştirmeye ihtiyacımız var demektir. David Damrosch, bu kitabıyla dünya edebiyatının çeşitli örneklerine okuma yolları sunarak dünya edebiyatı okurlarının karşılaştıkları güçlükleri gidermeyi amaçlıyor. Damrosch’a göre dünya edebiyatı yapıtı onu üreten kültürün sınırlarını aşmak gibi bir beceriye sahiptir, bu yüzden yalnızca kendini üreten kültür tarafından değil farklı kültürler tarafından da anlaşılabilir. Fakat okurların yine de farklı kültürlerden gelen bu yapıtları okumak için dünya edebiyatına nasıl bakılacağını bilmesi gerekir. Bu kitap, geçmişten devraldığımız edebiyat mirasına ve bugün önümüzde açılmakta olan zengin dünyalara doğru giden okuma güzergâhları sunarak okuru dünya edebiyatının önemli yapıtlarıyla tanıştırıyor.

Teşekkür
Giriş

BİRİNCİ BÖLÜM Edebiyat Nedir?
 Metnin Dünyası
 Yazarın Rolü
 Okuma Biçimleri
 Roman Nedir?

İKİNCİ BÖLÜM Zaman Aşırı Okumak
 Ozan Edebiyatından Yazılı Edebiyata
 Beşeri ve Uhrevi
 Ruhlar Âlemi Rüyaları
 Gonca Gülleri Dermek

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Kültür Aşırı Okumak
 Klasik Drama: Yunanistan ve Hindistan
 Trafik Bir Kusur mu Yoksa Kader mi?
 Karakter ve Olay Örgüsü
 Orta Sınıf Hayatından Sahneler
 Oedipus’tan Elesin’e

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Çeviriyi Okumak
 Taklit, Yorum ve Tercüme
 Çevirileri Karşılaştırmak
 Bir Çeviri Ne Kadar Yerli Ne Kadar Yabancı Olmalı?
 Spartalılar Nasıl Konuşur?

BEŞİNCİ BÖLÜM Dışarıya Açılmak
 Yabancı Bir Ülkedeki Yabancılar
 Cesur Yeni Dünyalar
 Emperyal Kurgular
 Anayurdu Düşünmek

ALTINCI BÖLÜM Küresel Okuma
 Küyerel (Glocal) ve Yöresizleşme
 Çift Ulusluluk ve Çokulusluluk

Sonsöz
Kaynakça

Dizin

David Damrosch

David Damrosch, Columbia Üniversitesi Karşılaştırmalı Edebiyat bölümünde öğretim üyesidir. 2001-2003 tarihleri arasında American Comparative Literature Association başkanlığı yapmıştır. The Longman Anthology of British Literature ve The Longman Anthology of World Literature (2004) derlemelerinin editörlüğünü yapmıştır. Damrosch'un eserleri arasında, The Narrative Covenant: Transformations of Genre in the Growth of Biblical Literature (1987), We Scholars: Changing the Culture of the University (1995), What Is World Literature? (2003, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları tarafından basılacaktır), The Buried Book: The Loss and Rediscovery of the Great Epic of Gilgamesh (2007), The Text and the World: A Comparative Literature Sourcebook (2009).Bülten Üyeliği
E-posta adresi: