Close
İslam Dünyasında Hukuk Ve İktidar resmi
Kargo

İslam Dünyasında Hukuk Ve İktidar

ISBN/SKU: 9786053990215
Ürün durumu: Stokta yok

Fiyat: 28,00 TL
Fiyatınız: 21,00 TL
İndirim: % 25


İslâm toplumlarında toplumsal değişimle birlikte farklılaşan siyaset ve devlet yapısı üzerine yaptığı çalışmalarla tanınmış Sami Zubaida, İslâm Dünyasında Hukuk ve İktidar adlı bu kitabında Müslüman toplumlarda hukuk ve iktidar ilişkisini kapsamlı bir şekilde ele alırken, şeriatın tarihsel ve teolojik temeline dayanan İslâm hukukuyla ilgili söylem ve uygulamaların süreç içindeki evrimi ile uğradığı dönüşümlerin nasıl geliştiğini incelemektedir. Günümüz İslâm toplumlarında şeriatın siyasi anlamda vurgusu, sadece modern anlamda bir 'hukuk'tan ibaret olmayıp, aynı zamanda ahlâk, adalet ve dinin bir bütün içinde ifadelendirilmesi olarak tezahür etmektedir. Bu nedenle şeriatın bu bağlamdaki yorumlamalarla biçimlenen siyasi tınısı, bir muhalefet ve aynı zamanda mücadele aracı olarak da çeşitli alanlarda farklı yorumlara maruz kalırken; topluma yansıyan değişik türdeki eylemler beraberinde tartışma yaratan analizlere de konu olmaktadır. İşte Sami Zubaida, İslâm toplumlarının sekülerleşmeye kapalı olduğunu ve son dönemlerdeki 'radikal' siyasi hareketlerin yarattığı İslâmi uyanışla birlikte dinin kitlelere 'hayat verebilecek' tek ideoloji olduğunu öne süren birçok Müslüman ve Batılı yorumcunun tersine; bu hareketlerin doğrudan hedefinin iki yüz yıldır Mısır, Türkiye ve İran'la birlikte pek çok ülkede hukuk, eğitim, kültür gibi alanların yanısıra günlük hayatta da gerçekleşmiş sekülerleşmeye karşı geliştiğini özellikle vurgulamaktadır.

Sami Zubaida

1937'de doğan Irak asıllı Sami Zubaida, İslâm siyaseti ve Ortadoğu'da sosyo-ekonomik süreçler alanlarında çalışmaktadır. Londra Üniversitesi Birkbeck College'den siyaset bilimi ve sosyoloji profesörü olarak emekli olan yazar, New York Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde İslâm hukuku ve siyaseti üzerine dersler vermektedir. Aynı zamanda Middle East Report'un danışman editörlüğünü yapan ve Economy and Society'nin yayın kurulunda yer alan Zubaida'nın dilimizde Islam, People and State (İslâm, Halk ve Devlet, İletişim Yayınları, İstanbul, 1994) ve Culinary Cultures of the Middle East (Ortadoğu Mutfak Kültürleri, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, İstanbul, 2000) adlı kitapları yayınlamıştır.Bülten Üyeliği
E-posta adresi: