Close
Çağdaş Siyaset Felsefesine Giriş resmi
Kargo

Çağdaş Siyaset Felsefesine Giriş

ISBN/SKU: 9756857757

Fiyat: 55,00 TL
Fiyatınız: 41,25 TL
İndirim: % 25
:


Günümüzün tanınmış siyaset bilimcilerinden olan Will Kymlicka, Çağdaş Siyaset Felsefesine Giriş adlı kitabında çağımıza damgasını vuran düşünce akımlarını, siyaset felsefesi alanındaki önemli gelişmeleri, siyasal liberalizm üzerine yapılan tartışmaları, demokrasi, cumhuriyetçilik, milliyetçilik, faydacılık, liberterlik, Marksizm, feminizm ve kültürel çoğulculuğu inceleyerek, bunların çağdaş siyaset kuramları içindeki yerlerini eleştirel bir yaklaşımla değerlendiriyor. Kymlicka adalet, eşitlik ve özgürlük gibi temel kavramların yaratmış olduğu siyasi değerlerin çatışmasında doğru karar vermeye yönelik kuralları tesbit ederken, hangi ölçütleri edinmemiz gerektiğini de tartışmakta. Yazarın bu yöntemle vardığı sonuç ise düşünce kuramlarından kapsamlı bir rehberlik beklemek yerine varolan kuramlar arasında kaçınılmaz olan uzlaşmaları kabul etmek şeklinde ortaya çıkıyor. Siyaset felsefesinin aslında ahlakî bir tartışma sorunu olduğunu öne süren Kymlicka, kendi yöntemini de çağımızda süregelen bu ahlakî ve siyasî tartışmanın gündelik boyutlarına ve görünümlerine dayandırıyor. Anlatımında oldukça rahat ve toplumun her kesimine ulaşabilen, teknik olmayan bir yöntem benimseyen Will Kymlicka’nın bu kitabı çağdaş siyaset kuramlarına doğru bir bakış getiren bir başvuru kitabı niteliğinde.

Will Kymlicka

1984’te Queen Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Felsefe bölümünden birincilikle mezun olduktan sonra 1987’de Oxford Üniversitesi’nde felsefe doktorası yaptı. Çalışmalarını Queen’s University (Kingston, Ontario) Felsefe bölümünde sürdürmekte olan Will Kymlicka aynı zamanda Budapeşte’deki Central European University’de ders vermektedir. Siyaset felsefesi ve çokkültürlülük alanının önde gelen isimlerinden olan Kymlicka’nın hepsi Oxford University Press tarafından yayımlanmış beş kitabı vardır: Liberalism, Community, and Culture (1989), Contemporary Political Philosophy (1990; ikinci baskısı 2002), Multicultural Citizenship (1995), Finding Our Way: Rethinking Ethnocultural Relations in Canada (1998) ve Politics in the Vernacular: Nationalism, Multiculturalism and Citizenship (2001). Bu kitaplardan Multicultural Citizenship Amerika Siyaset Bilimi Derneği ‘Bunche Ödülü’nü ve Kanada Siyaset Bilimi Derneği ‘Macpherson Ödülü’nü kazanmıştır. Kymlicka’nın editörlüğünü yaptığı derlemeler arasında Justice in Political Philosophy (Elgar, 1992), The Rights of Minority Cultures (OUP, 1995), Ethnicity and Group Rights (Ian Shapiro ile, NYU, 1997), Citizenship in Diverse Societies (Wayne Norman ile, OUP, 2000), Alternative Conceptions of Civil Society (Simone Chambers ile, Princeton University Press, 2001), Can Liberal Pluralism Be Exported? (Magda Opalski ile, OUP, 2001), Language Rights and Political Theory (Alan Patten ile, OUP, 2003) sayılabilir. Kitapları 28 dile çevrilen Kymlicka ayrıca azınlık hakları konusunda uluslararası kuruluşlara ve Kanada, Polonya, Sri Lanka başta olmak üzere birçok ülkede hükümetlere danışmanlık hizmeti vermektedir.Bülten Üyeliği
E-posta adresi: